Følg utviklingen i Rypelia

Martehus har i samarbeid med byggherre spesialtegnet et hus i Rypelia.
Følg hele byggeprosessen på Instagram her.