Banner Tomtefelt Medkila Nord

Martehus klar for fantastiske tomter i Medkila Nord

Martehus AS og PEAB Nilsen & Haukland vil i løpet av 2018 være klar med en stor utbygging i Medkila Nord. Her vil det bli en variert bebyggelse bestående av frittliggende/konsentrert småhus- og blokkbebyggelse. Store fine lekeplasser, gode solforhold og flott turterreng.

Ta kontakt for mer info